Ayuntamiento de XXX

Ayuntamiento de XXX

Perfil del Contractant

Aquesta administració local mitjançant el següent portal assegura la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, agrupant els contractes per tipologia: obres, serveis, subministraments...

A continuació es visualitzen les licitacions vigents i mitjançant el cercador es podran visualitzar altres estats, procediments, etc.

Període de presentació d'ofertes:
| © 2011 DEMO ABS INFORMATICA CASTELLA Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para PerfilContratante. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas